เว็บแทงบอล เว็บพนันฟุตบอล เว็บแทงบอลสโบเบ็ต UFABET

เว็บแทงบอล เว็บพนันฟุตบอล เว็บแทงบอลสโบเบ็ต UFABET ทดลองเล่น SBOBET เว็บเล่นบอลที่ดีที่สุด แทงบอล SBOBET พนันบอลเว็บไหนดี สมัครเว็บเล่นบอล เว็บบอลสโบเบ็ต แทงพนันบอล เล่นสโบเบ็ต เว็บฟุตบอลออนไลน์

เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการไถ่ถอนที่ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากสำนักงานจดทะเบียนบริษัทสวีเดนหรือศาลยุติธรรม คณะกรรมการเสนอให้นำทุนเรือนหุ้นของบริษัทคืนสู่ระดับเดิมโดยเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 42,001,209 โครนสวีเดน ผ่านการออกโบนัสโดยการโอนจากทุนไม่จำกัดของบริษัทไปยังทุนเรือนหุ้นของบริษัท จะไม่มีการออกหุ้นใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน

มอบอำนาจให้คณะกรรมการวินิจฉัยการซื้อคืนและโอนหุ้นของบริษัทเอง (ข้อ 18)

คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการมีมติในการซื้อคืนหนึ่งหรือหลายครั้งก่อนการประชุมสามัญครั้งถัดไป ในจำนวนที่อาจมีการซื้อโดยที่บริษัทไม่ได้ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดใน บริษัท. หุ้นจะต้องได้มาในตลาดที่มีการควบคุมซึ่งมีการจดทะเบียนหุ้นของบริษัทและในราคาภายในช่วงราคาที่ลงทะเบียนไว้ ณ เวลาใด ๆ เท่านั้น กล่าวคือ ช่วงระหว่างราคาเสนอซื้อสูงสุดกับราคาเสนอซื้อต่ำสุด หรือผ่านการเสนอขายต่อสาธารณะ แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยการซื้อจะต้องเท่ากับราคาหุ้นที่เสนอต่ำสุด ณ เวลานั้น และสูงสุดไม่เกินร้อยละ 150 ของราคาหุ้นที่เสนอในปัจจุบัน

และขอเสนอให้คณะกรรมการมีอำนาจมีมติให้โอนหุ้นของบริษัทเองเป็นการชำระเงินเมื่อได้มาซึ่งบริษัทหรือธุรกิจในราคาเท่ากับราคาหุ้นที่เสนอ ณ เวลาที่โอน

วัตถุประสงค์ของการอนุมัติเหล่านี้เพื่อให้คณะกรรมการมีขอบเขตมากขึ้นในการดำเนินการเมื่อทำงานกับโครงสร้างเงินทุนของบริษัท และเพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการกระจายทุนไปยังผู้ถือหุ้น

มอบอำนาจให้คณะกรรมการวินิจฉัยการออกหุ้นกู้ (ข้อ 19)

คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการตัดสินใจหนึ่งครั้งหรือหลายครั้งก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป ในการออกหุ้นเพื่อชำระในลักษณะใดๆ หรือผ่านการหักกลบลบหนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกหุ้นในกลุ่ม Series B สูงสุด 4 ล้านหุ้น ( ซึ่งสอดคล้องกับการเจือจางประมาณร้อยละ 10)

วัตถุประสงค์ของการอนุญาตคือเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินของบริษัท และเพื่อให้บริษัทสามารถใช้เครื่องมือทางการเงินของตนเองในการชำระเงินสำหรับการซื้อธุรกิจใดๆ ที่บริษัทอาจดำเนินการ หรือเพื่อชำระการชำระเงินที่รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นโดยชำระเงินด้วยการหักกลบลบหนี้เพื่อชำระเงินรอการตัดบัญชี คณะกรรมการมีอำนาจออกหุ้นโดยเบี่ยงเบนจากบุริมสิทธิของผู้ถือหุ้น มูลค่าตลาดของหุ้นในแต่ละวันที่ออกจะใช้ในการกำหนดราคาที่จะออกหุ้น

อื่น

การลงมติที่ถูกต้องตามข้อ 17-19 ข้างต้นต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นซึ่งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดและจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ข้อเสนอที่สมบูรณ์ของคณะกรรมการสำหรับการแก้ปัญหาตามข้างต้น รวมถึงรายงานและแถลงการณ์ที่เกี่ยวข้องจะมีอยู่ที่ที่อยู่ของบริษัทตามที่ระบุไว้ข้างต้นและบนเว็บไซต์ของบริษัทwww.betssonab.com ภายในวันที่ 20 เมษายน 2555 เอกสารเหล่านี้ จะส่งไปยังผู้ถือหุ้นที่ร้องขอและแจ้งที่อยู่ทางไปรษณีย์ด้วย

ตามบทที่ 7 มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทในสวีเดน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอข้อมูลจากคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเกี่ยวกับสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อรายการในวาระและสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของบริษัท

จำนวนหุ้นและคะแนนเสียง

ณ วันที่ 13 เมษายน 2555 จำนวนหุ้นทั้งหมดในบริษัทฯ อยู่ที่ 42,001,209 เสียง คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 90,781,209 เสียง แบ่งเป็นหุ้น Series A 5,420,000 หุ้น คิดเป็น 54,200,000 เสียง และ 36,581,209 หุ้น Series B คิดเป็น 36,581,209 เสียง ในวันเดียวกันนั้น บริษัทถือหุ้น 4,222 Series B ซึ่งอาจไม่ได้เป็นตัวแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สตอกโฮล์ม เมษายน 2555EV & MOTORCYCLE งานประจำปี 2012 ของ Stage Industry ของอุตสาหกรรม
รถจักรยานยนต์ ไต้หวัน ปี 2012
EV ไต้หวัน 2012
13 เมษายน 2555 00:09 น. เวลาออมแสงตะวันออก
ไทเป ไต้หวัน–( BUSINESS WIRE )–19 ส.ค. 2562 EV ไต้หวันและรถจักรยานยนต์ไต้หวันกำลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ จักรยาน และแนวคิดที่น่าตื่นเต้นที่สุดบางส่วน ขณะที่เปิดตัวในวันที่ 12-14 เมษายนที่ TWTC Hall 1 กิจกรรมร่วมสี่วันดำเนินไปพร้อมกัน ร่วมกับ Taipei AMPA และ AutoTronics Taipei เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงสินค้า 1,400 รายจากในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะใช้บูธ 3,600 บูธเพื่อเชื่อมตลาดที่กว้างใหญ่และหลากหลายแต่ทับซ้อนกัน

“จากความคิดสร้างสรรค์สู่การเปิดโอกาสทางธุรกิจ – การออกแบบรถจักรยานยนต์ การวางแผนผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาตลาดต่างประเทศ”

ทวีตนี้
ผู้เข้าร่วมงาน EV ไต้หวัน (งานแสดงรถยนต์ไฟฟ้านานาชาติไต้หวัน ครั้งที่ 2) และ MOTORCYCLE ไต้หวัน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานเพิ่มขึ้น 25% เป็น 230 พวกเขายังได้ขยายขนาดโดยใช้บูธ 702 เพิ่มขึ้น 43% มากกว่า การแสดงของปีที่แล้ว

สถานที่จัดงานขนาดใหญ่สี่แห่งด้านยานยนต์นี้ คาดว่าจะมีผู้ซื้อและผู้ขาย 20,000 รายจากทั้งในและต่างประเทศใช้แหล่งช้อปปิ้งแบบครบวงจรที่ให้บริการและสร้างแรงบันดาลใจให้กับอุตสาหกรรมระดับโลก

นิทรรศการทั้งสี่นี้คาดว่าจะสร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างมากสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์สองล้อและสี่ล้อ สร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่สมบูรณ์ในภาคส่วนชิ้นส่วนยานยนต์ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

ไต้หวันเป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำของชิ้นส่วนและส่วนประกอบ AM และนี่คือสถานที่สำหรับสำรวจทุกอย่างที่ศูนย์กลางที่ได้รับมอบหมายจากสำนักการค้าต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจ และร่วมจัดโดยสภาพัฒนาการค้าภายนอกแห่งไต้หวัน (TAITRA) สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งไต้หวัน (TEEMA) และสมาคมผู้ผลิตยานพาหนะเพื่อการขนส่งแห่งไต้หวัน (TTVMA)

EV Taiwan 2012 เน้นการปกป้องสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน

หลังจากความสำเร็จอันน่าตื่นตาของ EV ไต้หวันในปีที่แล้ว งานนี้ก็ได้หยิบจับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ขับเคลื่อนตลาดและอุตสาหกรรม EV Taiwan เป็นหนึ่งในนิทรรศการไม่กี่งานที่จัดขึ้นเพื่อ EV โดยเฉพาะ และความกังวลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของไต้หวันที่ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานต้นน้ำ กลาง และปลายน้ำ

เพื่อรับประกันความสำเร็จ EV Taiwan, TAITRA ผู้จัดงานได้เปิดข้อตกลงการส่งเสริมร่วมกันกับกิจกรรม EV อื่น ๆ รวมถึง eCartec Munich ของเยอรมนี eCarTec Paris ของฝรั่งเศส Ecomobiel ของเนเธอร์แลนด์ EVEX ของญี่ปุ่นและ EVS26 ในสหรัฐอเมริกา

EV Taiwan ครั้งที่ 2 ร่วมกับผู้ผลิตรายใหญ่ของไต้หวัน ได้แก่ :

– ออลวินกรีนฮิลตัน เวิลด์ไวด์ เป็นบริษัทด้านการบริการชั้นนำระดับโลก ครอบคลุมกลุ่มที่พักตั้งแต่โรงแรมและรีสอร์ทที่ให้บริการเต็มรูปแบบหรูหรา ไปจนถึงห้องสวีทสำหรับพักระยะยาวและโรงแรมระดับกลาง เป็นเวลา 93 ปีที่ฮิลตัน เวิลด์ไวด์ได้มอบที่พัก บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก และความคุ้มค่าให้แก่นักเดินทางเพื่อธุรกิจ

และการพักผ่อน บริษัทมุ่งมั่นที่จะสานต่อประเพณีในการมอบประสบการณ์อันยอดเยี่ยมให้กับแขกในแบรนด์ระดับโลก แบรนด์ของบริษัทประกอบด้วยโรงแรมและที่พักแบบแบ่งเวลามากกว่า 3,800 แห่ง มีห้องพัก 630,000 ห้องใน 91 ประเทศ รวมถึง Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad

Hotels & Resorts, Hilton Hotels & Resorts, DoubleTree by Hilton, Embassy Suites Hotels, Hilton Garden Inn, Hampton โรงแรม, โฮมวูดสวีทส์ บายฮิลตัน, โฮม2 สวีท บาย ฮิลตัน และฮิลตัน แกรนด์ เวเคชั่นส์ บริษัทยังจัดการโปรแกรมรางวัลแขกระดับโลก Hilton HHonors? เยี่ยมwww.hiltonworldwide.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และติดต่อกับ Hilton Worldwide

ได้ที่www.facebook.com/hiltonworldwide , www.twitter.com/hiltonworldwide , www.youtube.com/hiltonworldwide , www.flickr.com/hiltonworldwide และwww.linkedin com/company/hilton-worldwide .เกี่ยวกับวีซ่า อิงค์

Visa เป็นบริษัทเทคโนโลยีการชำระเงินระดับโลกที่เชื่อมโยงผู้บริโภค ธุรกิจ สถาบันการเงิน และรัฐบาลในกว่า 200 ประเทศและเขตแดนเข้ากับสกุลเงินดิจิทัลที่รวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อถือได้ การสนับสนุนสกุลเงินดิจิทัลเป็นหนึ่งในเครือข่ายการประมวลผลที่ล้ำหน้าที่สุดในโลก – VisaNet – ที่สามารถจัดการธุรกรรมมากกว่า 20,000 รายการต่อวินาที พร้อมการป้องกันการฉ้อโกงสำหรับผู้บริโภคและการรับประกันการชำระเงินสำหรับผู้ค้า วีซ่าไม่ใช่ธนาคาร

และไม่ออกบัตร ขยายเครดิต หรือกำหนดอัตราและค่าธรรมเนียมสำหรับผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมของ Visa ช่วยให้ลูกค้าของสถาบันการเงินสามารถเสนอทางเลือกให้กับผู้บริโภคได้มากขึ้น: ชำระเงินตอนนี้ด้วยเดบิต ล่วงหน้าด้วยการชำระเงินล่วงหน้าหรือภายหลังด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.corporate.visa.com .คลังรูปภาพ/มัลติมีเดียที่มีจำหน่าย: http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=50349744&lang=en

– ปี่เซียง
– สิงโตยักษ์
– ตุงเก่ง
– ดิจิยะ
– เดลต้า อิเล็คทรอนิคส์
– ฟุกุตะ อิเล็ค & มัค.
– ลักซ์เจน, โครมา ATE
– อุตสาหกรรมหนักฮอนลิน – อุตสาหกรรมหนักฮอนลินสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | บล็อก: http://new.citi.com | เฟสบุ๊ค: www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citiเกี่ยวกับ Hilton HHonors

Hilton HHonors โปรแกรมแสดงความภักดีของแขกที่ได้รับรางวัลสำหรับ 10 แบรนด์โรงแรมที่แตกต่างกันของ Hilton Worldwide นำเสนอวิธีการรับและแลกคะแนนสะสมแก่สมาชิกกว่า 30 ล้านคนมากกว่าโปรแกรมความภักดีของแขกอื่น ๆ ทำให้พวกเขาสร้างประสบการณ์ที่คุ้มค่าในการแบ่งปันมากกว่า

3,800 โรงแรมใน 91 ประเทศ สมาชิก HHonors สามารถแลกคะแนนสำหรับห้องใดก็ได้ ทุกที่ ทุกเวลา รวมถึงห้องสวีทที่หรูหราที่สุด โดยใช้รางวัลห้องใดก็ได้จากทั้งหมดสี่รางวัล ได้แก่ รางวัลห้องพรีเมียม รางวัลอัปเกรดห้องพัก คะแนนและเงินรางวัล และรางวัลห้องพักมาตรฐาน นอกจากนี้ สมาชิก HHonor

s ยังสามารถใช้คะแนนเพื่อซื้อรางวัลประสบการณ์พิเศษ สินค้าและแพ็คเกจวันหยุด บริจาคเพื่อการกุศล และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ HHonors ยังเป็นโปรแกรมสะสมคะแนนสำหรับแขกเพียงโปรแกรมเดียวที่เสนอ ‘No Blackout Dates’ และ ‘Points & Miles’ สำหรับการเข้าพักครั้งเดียวกัน ณ

โรงแรมทั่วโลก ซึ่งรวมถึง Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels& Resorts, Hilton Hotels & Resorts, DoubleTree by ที่เข้าร่วม เว็บแทงบอล Hilton, โรงแรม Embassy Suites, Hilton Garden Inn, โรงแรมแฮมป์ตัน, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton และ Hilton Grand Vacations การเป็นสมาชิกใน HHonors นั้นฟรี และนักท่องเที่ยวสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้โดยไปที่ โฮมวูด

สวีท บาย ฮิลตัน โฮม2 สวีท บาย ฮิลตัน และฮิลตัน แกรนด์ เวเคชั่นส์ การเป็นสมาชิกใน HHonors นั้นฟรี และนักท่องเที่ยวสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้โดยไปที่ โฮมวูด สวีท บาย ฮิลตัน โฮม2 สวีท บาย ฮิลตัน และฮิลตัน แกรนด์ เวเคชั่นส์ การเป็นสมาชิกใน HHonors นั้นฟรี และนักท่องเที่ยวสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้โดยไปที่www.HiltonHHonors.com หรือติดต่อกับ Hilton HHonors ที่ news.hiltonhhonors.comเกี่ยวกับฮิลตัน เวิลด์ไวด์
– ยูลอน โทเบ
– Her Chee Industrial
– Kentfa เทคโนโลยีขั้นสูง
– มาสเตอร์โฮลด์
– กรีนทรานส์ (ซีเอ็มซี มอเตอร์)
– TCV Industrial
– ลานยางพลังงาน
– WS Forever – เซลล์เชื้อเพลิงเอเชียแปซิฟิกนอกเหนือจากมรดกที่ไม่มีใครเทียบได้และการผลิตที่ได้รับรางวัลแล้ว NBCUniversal ยังเป็นที่รู้จักในด้านการรวบรวมผู้ชมโอลิมปิกจำนวนมาก เนื่องจากเก้าใน 11 รายการโทรทัศน์ที่มีผู้ชมมากที่สุดตลอดกาลของสหรัฐเป็นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่นำเสนอผ่านเครือข่ายของ NBCUniversal โอลิมปิกฤดูร้อนที่ปักกิ่งครองอันดับ 1 ด้วยผู้ชม 215 ล้านคนเกี่ยวกับ Comcast Cable

คอมคาสต์ คอร์ปอเรชั่น (แนสแด็ก: CMCSA, CMCSK) ( www.comcast.com) เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการด้านความบันเทิง ข้อมูลและการสื่อสารชั้นนำของประเทศ Comcast เกี่ยวข้องเป็นหลักในการทำงานของระบบเคเบิลผ่าน Comcast Cable และในการพัฒนา ผลิต และจัดจำหน่ายความ

บันเทิง ข่าว กีฬา และเนื้อหาอื่น ๆ สำหรับผู้ชมทั่วโลกผ่าน NBCUniversal Comcast Cable เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการวิดีโอ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสำหรับลูกค้าที่อยู่อาศัยและธุรกิจ Comcast เป็นเจ้าของและผู้จัดการส่วนใหญ่ของ NBCUniversal ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการเครือข่ายเคเบิลบันเทิงและข่าว เครือข่ายออกอากาศ NBC และ Telemundo กลุ่มสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น การผลิตรายการโทรทัศน์ บริษัทภาพยนตร์รายใหญ่ และสวนสนุก

ไม่มีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมซื้อต่างประเทศเดินทางอย่างง่ายดายและเพลิดเพลินไปกับการยอมรับจากทั่วโลกด้วยเทคโนโลยีที่ใช้ชิ“ด้วยบัตร Citi Hilton HHonors Reserve นั้น Hilton HHonors ยังคงนำเสนอวิธีการใหม่ๆ แก่สมาชิกในการเปลี่ยนการซื้อสินค้าในแต่ละวันให้กลายเป็นการผจญภัยที่พิเศษสุด ทำให้พวกเขาเข้าใกล้การพักผ่อนครั้งต่อไปอีกขั้น” Jeff Diskin รองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาดลูกค้าทั่วโลกของ Hilton กล่าว ทั่วโลก. “ไม่ว่าจะข้ามเมืองหรือทั่วโลก เราต้องการทำให้การเดินทางง่ายขึ้น เพื่อให้สมาชิกของเราสามารถ มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญกว่า เช่น การสร้าง ประสบการณ์ที่น่าจดจำกับครอบครัวและเพื่อนฝูง”

ผ่านโปรแกรม Hilton HHonors คะแนนโบนัส HHonors สามารถแลกเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตทั่วโลก ซึ่งรวมถึงตั๋วเครื่องบิน การล่องเรือ การรับเข้าสวนสนุก การเช่ารถและรางวัลประสบการณ์พิเศษ ตลอดจนคืนรางวัลเมื่อใดก็ได้ ทรัพย์สินในพอร์ตโฟลิโอของ Hilton Worldwide หากต้องการเป็นสมาชิก Hilton HHonors โปรดไปที่ HHonors.com

เกี่ยวกับซิตี้

Citi ซึ่งเป็นธนาคารชั้นนำระดับโลก มีบัญชีลูกค้าประมาณ 200 ล้านบัญชี และดำเนินธุรกิจในกว่า 160 ประเทศและเขตอำนาจศาล Citi นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินแก่ผู้บริโภค องค์กร รัฐบาล และสถาบันต่างๆ รวมถึงการธนาคารและสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค องค์กรและวาณิชธนกิจ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริการธุรกรรม และการบริหารความมั่งคั่ง
– Teco
– เทคโนโลยีไมโครสปริง
– ซิตี้พาวเวอร์ไต้หวัน
– ABB
– ไฟฟ้ากระแสสลับ
– สมาคมวิจัยยานยนต์แห่งไต้หวัน (TARC)3D: Panasonic Corporation of North America และ NBC Sports Group ได้ร่วมมือกันเพื่อทำให้การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกลอนดอน 2012 พร้อมใช้งานในรูปแบบ 3D สำหรับลูกค้า Xfinity TV ความพยายามจะสร้างการรายงานข่าว 242 ชั่วโมงและนับเป็นครั้งแรกที่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกจะเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกาในรูปแบบ 3 มิติ การออกอากาศ 3 มิติจะแสดงในความล่าช้าในวันถัดไป และจะครอบคลุมการแข่งขันหลายรายการตลอดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปี 2555 ที่ลอนดอน

ช่องพิเศษ: ช่องบาสเกตบอลและฟุตบอลโดยเฉพาะตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันมีให้สำหรับลูกค้า Xfinity TV และจะครอบคลุม HD ของ NBC ทั้งหมด 770 ชั่วโมง นอกจากนี้ แมตช์ฟุตบอลชายและแมตช์ฟุตบอลหญิงของ Team USA ทั้งหมดจะให้บริการเป็นภาษาสเปนผ่าน SAP

กีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปี 2555 ที่ลอนดอนจะจัดขึ้นตลอด 19 วันและคืนที่น่าจดจำ ครอบคลุมทุกกีฬา เหรียญรางวัล แชมป์ และโมเมนต์โลดโผน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.NBCOlympics.com หรือwww.xfinity.com/nbcolympicsเกี่ยวกับ NBC Olympics

NBC Olympics เป็นส่วนหนึ่งของ NBC Sports Group รับผิดชอบในการผลิต ตั้งโปรแกรม และส่งเสริมการรายงานข่าวโอลิมปิกของ NBCUniversal มีชื่อเสียงในด้านมรดกโอลิมปิกที่ไม่มีใครเทียบได้ การผลิตที่ได้รับรางวัล และความสามารถในการรวบรวมผู้ชมที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โทรทัศน์ของสหรัฐฯ

หลังจากผลิตโอลิมปิกฤดูร้อนทุกครั้งตั้งแต่โซลในปี 1988 และโอลิมปิกฤดูหนาวทุกครั้งตั้งแต่ซอลท์เลคซิตี้ในปี 2545 เครือข่ายของ NBCUniversal มีความหมายเหมือนกันกับเกมในสหรัฐอเมริกา ในปี 2011 NBCUniversal ได้รับสิทธิ์ด้านสื่อของสหรัฐฯ จากทุกแพลตฟอร์มในโอลิมปิกฤดูหนาวปี 2014 ที่เมืองโซชี, โอลิมปิกฤดูร้อนที่ริโอ 2016, โอลิมปิกฤดูหนาวพยองชาง 2018 และโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี 2020 NBCUniversal จะจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกทั้งหมด 17 รายการและการแข่งขัน 11 รายการติดต่อกัน ซึ่งสูงที่สุดสำหรับบริษัทสื่อของสหรัฐฯ ในทั้งสองประเภท

NBC ได้รับรางวัล Emmy Awards 91 รางวัลอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนจากการรายงานข่าวการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก รวมถึงรางวัล Peabody Award อันทรงเกียรติสำหรับการนำเสนอพิธีเปิดที่ปักกิ่งในปี 2008 ซึ่งUSA Todayกล่าวว่าเป็น “ประสบการณ์โอลิมปิกโดยรวมที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยเครือข่ายของสหรัฐฯ”
– ทีดี ไฮเทค เอเนอร์จี้ประสบการณ์การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกของ NBCUniversal บน Xfinity รวมถึง:

NBCOlympics.com: NBC Olympics Live Extra ซึ่งเป็นบ้านพิเศษของเนื้อหาสตรีมสดของโอลิมปิกที่ NBCOlympics.com/LiveExtra พร้อมให้ใช้งานแล้วสำหรับลูกค้าส่วนใหญ่ที่สมัครรับแพ็คเกจ Digital Starter และลงชื่อเข้าใช้ NBCOlympics.com จะสตรีมสดมากกว่า 3,500 ชั่วโมงการเขียน

โปรแกรม รวมถึงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและการรายงานข่าวจาก NBC Sports Network, MSNBC, CNBC และ Bravo เป็นครั้งแรก เพื่อให้ลูกค้า Xfinity TV สามารถตรวจสอบการสมัครรับข้อมูลและรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สมาชิกที่ลงชื่อเข้าใช้และยืนยันการสมัครภายในวันศุกร์ วันที่ 27 กรกฎาคมสามารถเข้าร่วมการชิงโชคพิเศษของ NBC Olympics Live เพื่อลุ้นรับรา

งวัลต่างๆ รวมถึงการเดินทางไปที่ศูนย์ฝึกอบรมโอลิมปิกแห่งสหรัฐอเมริกาในโคโลราโดสปริงส์, HDTV และรางวัลอื่นๆ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก NBCUniversal ลูกค้า Xfinity TV ยังสามารถใช้เว็บไซต์ Xfinity สำหรับ Ultimate Viewer’s Guide ได้อีกด้วย ที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงกิจกรรมการสตรีมสดของ NBCUniversal ได้อย่างง่ายดายที่ NBCOlympics.com

ลูกค้า Xfinity TV ควรปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบเหล่านี้เพื่อเข้าถึงรายการโอลิมปิกผ่าน NBCOlympics.com:
ไปที่ NBCOlympics.com/LiveExtraคลิกปุ่ม “คลิกที่นี่และเตรียมพร้อมเลือก Comcasป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่สอดคล้องกับบัญชี Comcast Xfinity TV ของคคุณลงชื่อเข้าใช้ตลอดทั้งเกมบนอุปกรณ์นั้น!อยู่นอกบ้าน ลูกค้าที่ไม่มีข้อมูลบัญชีจะสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้อย่างง่ายดายผ่านหมายเลขโทรศัพท์และวิธีง่ายๆ อื่นๆ

นอกจากนี้ Xfinity.com จะนำเสนอคู่มือรายการทีวีที่ได้รับการปรับปรุงพร้อมตัวกรองเพื่อค้นหากิจกรรมโอลิมปิกของ NBCUniversal อย่างรวดเร็ว และดูรายการทีวีในบล็อกการเขียนโปรแกรม 30 นาที ลูกค้า Xfinity TV ยังสามารถใช้เว็บไซต์ Xfinity เพื่อเปลี่ยนช่องรายการสดทางทีวีหรือปรับแต่งรายการบน Xfinity On Demand บันทึกเหตุการณ์บน DVR และดูข่าวล่าสุด ไฮไลท์ และกำหนดการ Xfinity.com/latinotv จะนำเสนอคำแนะนำและเครื่องมือพิเศษในภาษาสเปนเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ควบคุมและจัดการประสบการณ์การรับชมโอลิมปิกของพวกเขา

แอพ มือถือและแท็บเล็ต: NBCUniversal จะเสนอสองแอพสำหรับการดูมือถือและแท็บเล็ต แอ ป NBC Olympics Live Extraจะพร้อมใช้งานสำหรับลูกค้า Xfinity TV ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว และจะเสนอการสตรีมสดและรายการย้อนหลังแบบเดียวกันผ่าน NBCOlympics.com/LiveExtra ลูกค้า

Xfinity TV สามารถตรวจสอบอุปกรณ์เคลื่อนที่และแท็บเล็ตของตนได้เมื่อแอป NBC Olympics Live Extra เปิดตัวในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม แอ ป NBC Olympicsจะรวมไฮไลท์แบบสั้น ตารางการแข่งขัน ผลการแข่งขัน คอลัมน์ และอื่นๆ และจะลิงก์ไปยังแอปNBC Olympics Live Extra นอกจากนี้

ลูกค้า Xfinity TV ยังสามารถรับ ประโยชน์จากประสบการณ์หน้าจอที่สองผ่านแอป Xfinity TV บนอุปกรณ์ iOS และ Android โดยมีเครื่องมือที่คล้ายกัน เช่นXfinity.com/NBCOlympics – เพื่อความสะดวกของแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ นอกจากนี้ แอป Xfinity TV Sports Remote ยังมีฟีเจอร์ที่คล้ายกันกับแอป Xfinity TV (ยกเว้นฟีเจอร์ “ดู”) รวมถึงความสามารถในการจัดเรียงตามกีฬาโอลิมปิกในคู่มือ ตลอดจนลิงก์ไปยัง NBCOlympics.com เพื่อดาวน์โหลด ทั้ง แอป NBC OlympicsและNBC Olympics Live Extra

ตามความต้องการ: NBCUniversal กำลังจัดทำไฮไลท์โอลิมปิกและการกรอกลับเหตุการณ์ทั้งหมดผ่านบริการ Video-On-Demand ของ Xfinity TV ชมรายการก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและตัวเลือกความบันเทิงในเกมรวมกว่า 1,000 รายการของ NBCUniversal ซึ่งรวมถึงการแข่งขันเหรียญรางวัลทั้งหมดและรายการรีเพลย์เต็มรูปแบบ 240 รายการ ตลอดจนบทสรุปประจำวันและไฮไลท์จากการแข่งขันของ Bob Costas

คณะกรรมการสรรหาเสนอค่าตอบแทนให้คณะกรรมการเป็นเงินทั้งสิ้น 2,220,000 โครนสวีเดน เพื่อจัดสรรดังนี้ 300,000 โครนสวีเดน สำหรับกรรมการแต่ละท่านที่บริษัทไม่ได้ว่าจ้าง ยกเว้น จอห์น วัตติน ผู้จะได้รับเงินจำนวนโครนสวีเดน 600,000. สาเหตุของค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นสำหรับ John Wattin คือการมีส่วนร่วมในบริษัทของเขาเกินกว่าที่ถือว่าปกติ ค่าตอบแทนที่เสนอให้กับสมาชิกของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการตรวจสอบคือ 60,000 โครนสวีเดนต่อคณะกรรมการ เพื่อจัดสรรให้กับสมาชิกแต่ละคน ค่าตอบแทนของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการตรวจสอบรวมอยู่ในจำนวนเงินทั้งหมดที่กล่าวข้างต้น

เสนอให้ชำระค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชีตามใบแจ้งหนี้ที่ได้รับอนุมัติ

มีข้อสังเกตว่าประธานกรรมการจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น เนื่องจากเขายังคงทำงานให้กับบริษัทด้วยเงินเดือนประจำปี 3,600,000 โครนสวีเดน และเงินเดือนผันแปรไม่เกิน 3,600,000 โครนสวีเดน และผลประโยชน์บำเหน็จบำนาญเป็นจำนวนร้อยละ 35 ของเงินเดือนพื้นฐาน บวกกับค่ารถ.

การจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (ข้อ 15)

คณะกรรมการสรรหาเสนอให้นำหลักการดังต่อไปนี้มาใช้ในการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556:

ประธานกรรมการต้องไม่ช้ากว่าวันที่ 30 กันยายน 2555 ให้เรียกประชุมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดสามคนหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นที่รู้จักของบริษัท โดยแต่ละคนจะมีสิทธิแต่งตั้งกรรมการสรรหาได้หนึ่งคน หากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดในสามรายหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นที่รู้จักละทิ้งสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการสรรหา ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับถัดไปหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นที่รู้จักจะได้รับโอกาสในการแต่งตั้งกรรมการสรรหา นอกจากนี้ ประธานกรรมการจะเป็นกรรมการสรรหา ทั้งซีอีโอและผู้บริหารคนอื่นๆ จะต้องไม่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหา ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการสรรหา ให้เลือกผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นประธานกรรมการสรรหา วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาคือจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาชุดใหม่ รายชื่อสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาจะต้องประกาศให้ทราบก่อนการประชุมสามัญประจำปี 2556 ไม่เกินหกเดือน

คณะกรรมการสรรหาจะจัดตั้งขึ้นตามความเป็นเจ้าของที่ทราบของบริษัท ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นที่สำคัญของบริษัทหลังจากการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม ด้วยหลักการข้างต้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องเผยแพร่สู่สาธารณะทันที

คณะกรรมการสรรหาจะจัดเตรียมและนำเสนอข้อเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานกรรมการพร้อมกับกรรมการท่านอื่นๆ ค่าตอบแทนกรรมการโดยแบ่งระหว่างประธานกรรมการและสมาชิกท่านอื่นๆ และค่าตอบแทนสำหรับงานตามความเหมาะสม ในคณะกรรมการ การเลือกตั้งและค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี การจัดตั้งหลักการเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหา และการเลือกตั้งประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เมื่อได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการสรรหาแล้ว คณะกรรมการสรรหาจะมีสิทธิรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของบริษัท เช่น ที่ปรึกษาด้านการจัดหางานหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับคณะกรรมการสรรหาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จ

มติเกี่ยวกับแนวทางกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง (ข้อ 16)

คณะกรรมการเสนอว่าแนวทางการตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการรับรองในการประชุมสามัญประจำปี 2554 จะยังคงมีผลบังคับใช้

การแตกหุ้นและการไถ่ถอนหุ้นโดยอัตโนมัติ (ข้อ 17)

คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงมติเกี่ยวกับขั้นตอนการไถ่ถอนหุ้นโดยอัตโนมัติตามข้อเสนอด้านล่าง เสนอให้นำการตัดสินใจมารวมกันเป็นการตัดสินใจเดียว

มติในการดำเนินการแบ่งส่วนแบ่ง (ข้อ 17 ก)

คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดำเนินการแบ่งส่วนแบ่ง โดยหนึ่งหุ้นใน Betsson จะถูกแปลงเป็นสองหุ้น หนึ่งในหุ้นเหล่านี้จะเรียกว่าหุ้นไถ่ถอน คณะกรรมการเสนอให้กำหนดบันทึกการแตกหุ้นเป็นวันที่ 24 พฤษภาคม 2555

มติให้ลดทุนโดยการไถ่ถอนหุ้นอัตโนมัติ (ข้อ 17 ข)

คณะกรรมการเสนอให้ลดทุนเรือนหุ้นลง 42,001,209 โครนสวีเดน โดยการไถ่ถอนหุ้น Series A จำนวน 5,420,000 หุ้น และหุ้น Series B จำนวน 36,581,209 หุ้น เพื่อชำระหนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้น หุ้นที่จะไถ่ถอนคือหุ้นที่เรียกว่าหุ้นไถ่ถอนหลังจากแบ่งหุ้นตามที่อธิบายไว้ในข้อ 17 ก ข้างต้น ราคาที่ต้องจ่ายสำหรับแต่ละหุ้นที่ไถ่ถอนคือ 9.42 โครนสวีเดน ไม่มีราคาขายคืนสำหรับหุ้นที่ไถ่ถอนของ Series A หรือ Series B ที่บริษัทถืออยู่ มูลค่าการแลกรับ

สูงสุดจะเป็น 395,651,388.78 โครนสวีเดน กรณีที่บริษัท ณ เวลาที่ไถ่ถอนหุ้นยังคงเป็นผู้ถือจำนวนหุ้นที่บริษัทถืออยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ หุ้น Series B จำนวน 4,222 หุ้น มูลค่าการแลกเป็น SEK 395,611,617.54 คณะกรรมการเสนอให้ซื้อขายหุ้นไถ่ถอนตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2555 คณะกรรมการเสนอให้กำหนดอายุการไถ่ถอนหุ้นคือ 15 มิถุนายน 2555 คาดว่าจะชำระเงินผ่าน Euroclear Sweden AB ในวันที่ 20 มิถุนายน 2555มติการเพิ่มทุนโดยใช้การออกโบนัส (ข้อ 17 ค)